Integritetspolicy

Vi arbetar i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen GDPR syfte och policy gällande våra kunders grundläggande rättigheter och skydd av personuppgifter.

Vi samlar in namn, efternamn, mail samt telefon nummer för att kunna boka in våra kunder i vårt bokningssystem. Uppgifterna lagras efter bokföringslagens bestämmelser. 

De personuppgifter vi sparar i våra system sprids eller delas aldrig till en tredje part.

Alla våra kunder bibehåller alltid sin rätt att när som ändra eller radera en egen personuppgift i våra system. Om en kund vill lämna klagomål gällande vår hantering av integritetspolicy skall detta göras till Datainspektionen. 

Vår personuppgiftsansvarige är 

Alexandra Mokos tel: 0736640205

Alexandramokos@gmail.com